newsletter
Pl
De 
„Olbrzym spotyka skrzata”, czyli wsparcie dla rodzin w ramach projektu „Jesteśmy gotowi na sukces” - Krzyżowa, 13 – 17.02.2017 PDF Drukuj Email

Od początku stycznia tego roku w Krzyżowej realizowany jest projekt „Jesteśmy gotowi na sukces”. Celem działań zaplanowanych na ponad rok jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i przygotowanie ich do aktywnego powrotu do życia społecznego oraz zawodowego. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację „Krzyżowa” przy współpracy z MOPS Nowa Ruda, Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz Fundacją „Rodzina po rozwodzie” z Nowej Rudy i obejmuje wsparcie dla 60 mieszkańców Nowej Rudy (w tym 48 kobiet).

Pierwsze grupy mają za sobą już początkowy etap projektu, czyli diagnozę pozwalającą określić obszary wymagające w ich przypadku szczególnego wzmocnienia. (Więcej informacji na naszej stronie).

Projekt wszedł właśnie w kolejną fazę. Rozpoczęły się zajęcia wspierające kompetencje rodzicielskie. Do Krzyżowej na 5 dni przyjechały mamy z dziećmi (10 rodzin). W trakcie tego pobytu odbywają się warsztaty dla rodziców i dzieci w celu nauki budowania i podtrzymywania relacji wspólnego spędzania czasu, rozmowy, szacunku.

„Olbrzym spotyka skrzata” daje możliwość odbycia podróży rodzica z dziećmi, przyjrzenia się swoim relacjom w oderwaniu od środowiska lokalnego. Niezwykle ważna jest tu wspólna nauka, zabawa, warsztaty. Projekt zakłada również konsultacje z pedagogiem, psychologiem i mediatorem rodzinnym. Praca procesowa uwzględnia animację rodzinną (wspólne gotowanie - wieczór włoski, przygotowanie balu karnawałowego, wyjazd na lodowisko) .

Zajęcia prowadzone są przez pedagogów/coachów/trenerów posiadających doświadczenie w pracy procesowej: Joannę Czarnecką i Magdalenę Tomaszewską.


Finansowanie: Projekt realizowany w ramach działania 9.1.4. Aktywna integracja , dofinansowany ze środków UE EFS RPO Dolny Śląsk Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Koordynator projektu w ramach działu Fundraisingu w Fundacji „Krzyżowa”: Alicja Przepiórska.