newsletter
Pl
De 
1% na rzecz integracyjnych projektów młodzieżowych...aktualności

15. Seminarium Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci. Separacja i powiązanie: historyczne doświadczenia graniczne w Europie, 29.03-01.04.2017 r. Krzyżowa

Seminarium Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci w Krzyżowej przeznaczone jest dla specjalistów z kręgów nauki i edukacji historyczno-politycznej. Gośćmi seminarium są historycy i współpracownicy miejsc pamięci, muzeów, centrów kształcenia, organizacji praw człowieka lub zajmujących się projektami dotyczącymi świadków historii. Ideą Seminarium Miejsc Pamięci jest stworzenie forum dla wzajemnego poznania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Przedstawienie epok historycznych, wydarzeń lub osób różni się w znaczący sposób w poszczególnych krajach i regionach Europy – my zapraszamy do dyskusji na temat odmiennej narodowej, a także lokalnej narracji i jej wpływu na obecne zrozumienie historii XX wieku.

Więcej …
 
Pierwsze spotkanie grupy Jean Monnet Network, 16-17.02.2017 Jena(Niemcy)

W dniach 16 - 17 lutego, kierownik Miejsca Pamięci Fundacji „Krzyżowa“  - Dominik Kretchmann został zaproszony do udziału w pierwszym spotkaniu grupy Jean Monnet Network na rzecz Dydaktyzacji Historii i Wiedzy o Współczesnej Historii Europy.

Uniwersytet w Jena(Niemcy), przekonany, że historia odgrywa znaczącą rolę w integracji Europy,  stworzył trwający trzy lata projekt Jean Monnet Network, którego celem jest stworzenie narzędzia dydaktyzacji historii i wiedzy o współczesnej historii Europy.

Więcej …
 
„Olbrzym spotyka skrzata”, czyli wsparcie dla rodzin w ramach projektu „Jesteśmy gotowi na sukces” - Krzyżowa, 13 – 17.02.2017

Od początku stycznia tego roku w Krzyżowej realizowany jest projekt „Jesteśmy gotowi na sukces”. Celem działań zaplanowanych na ponad rok jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i przygotowanie ich do aktywnego powrotu do życia społecznego oraz zawodowego. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację „Krzyżowa” przy współpracy z MOPS Nowa Ruda, Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz Fundacją „Rodzina po rozwodzie” z Nowej Rudy i obejmuje wsparcie dla 60 mieszkańców Nowej Rudy (w tym 48 kobiet).

Więcej …

galeria

Ksiądz Bolesław Kałuża:
„Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”
Projekty letnie
KRZYŻOWA


 
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne


 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305